365365bet体育在线

您的位置主页 > 365bet体育在线备用 >

1微米是多少纳米?

2019-09-27 07:21:23   来源:365bet官网娱   作者:365bet体育在线网站   【 评论:
全部展开
1微米等于1000纳米,微米是长度的单位,符号:μm和μ读作miu。
一微米等于一米的百万分之一。
微:百万分之一的主体:1米,1安和法拉。
1纳米= 10 ^ -9米,长度的单位类似于厘米,分米,米,并且是长度的单位。
相当于原子大小的四倍,比单个细菌的长度小得多。
扩展数据:1000微米= 1毫米100微米= 0
1毫米10μm= 0
01毫米1微米= 0。
001毫米中文长度单位转换繁体中文长度单位的基本转换比率如下:1张= 10英尺。1英尺= 10英寸; 1英寸= 10点; 1点= 10 pct;1≈≈3。
33米; 1英尺≈3。
33厘米; 1英寸≈3。
33厘米; 1公里(km)= 1000 m; 1 m(m)= 100 cm; 1 cm(cm)= 10 mm 1 ri = 150英尺= 500 m; 2英里= 1 km(1000 m)。